Начало

В периода 3 – 6.12.2022 г. екипът на СУ „Христо Ботев“ ще участва в квалификационно обучение по програма „Проектно – базирано обучение“ с продължителност 16 академични часа, като задължително присъствената форма, която е в рамките на 8 часа, ще се проведе на 3.12.2022 г.

УЧЕБЕН ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

/задължително присъствени часове – 8 академични часа/

 „Проектно – базирано обучение“ с УИН 26070007

3.12.2022 г. /присъствена част 8 акад. часа/

Еко хотел „Здравец“, парк Родопи, обл. Пловдив

  Тема Академични часове
      10.00 – 12.15ч.     Цели на програмата. Очакванията на участниците. Същност на проектно-базираното обучение, предимствата му пред традиционното обучение,       3
    12.15 – 13.15 ч.       Почивка  
    13.15 – 15.30 ч.       Етапите за реализирането на проектно – базираното обучение. Типове проекти и критерии за ефективност на проектите.         3  
        15.45 – 17.15 ч.       Ролите на учителя и ученика при създаването на проект и използването му като средство за представяне и оценяване на постиженията на учениците.  Указания за самоподготовка и работа по самостоятелната задача. Анкетна карта за обратна връзка.         2

Програма на обучението

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

STEM -центърът на училището

Заповед мерки – мерки COVID-19

Мерки за COVID-19 през учебната 2021/2022 г.