План за работата на Училищната комисия по БДП за учебната 2019 -2020 г.

График за организиране и провеждане на обучението на учениците по БДП за учебната 2019-2020г.