Бюджет 2021


Отчет за касово изпълнение Първо тримесечие 2021г.

Отчет за касово изпълнение Второ тримесечие 2021г.

Бюджет 2020

Отчет за касово изпълнение Първо тримесечие 2020г.

Отчет за касово изпълнение Второ тримесечие 2020г.

Отчет за касово изпълнение Трето тримесечие 2020г.

Годишен отчет 2020г.

Бюджет 2019

Отчет за касово изпълнение от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.