Бюджет 2019

Отчет за касово изпълнение от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г.