План-за-усвояване-на-бълг.кн.език-2020/2021 г.

План-безопасност-на-движението-и-охрана-на-труда-2020-2021

Училищни учебни планове – 2020/2021 г

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас