ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Клубове по проект „Образование за утрешния ден“ 2022/2023

https://oud.mon.bg/

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

1. „ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО С PYTHON“ с ученици от 5 и 6 клас – ръководител Алие Али.

2. „ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО С JAVASCRIPT“ с ученици от 11 клас – ръководител Шермин Исмаил

Гост лектор – Мюмюн Исмаил софтуерен инженер