STEM център

СУ „Христо Ботев“ в Джебел изгражда STEM център

STEM центърът е изграден през 2021  година в  СУ „Христо Ботев” в Джебел. Това стана възможно благодарение на спечелен проект по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката. Центърът е изграден около идеята за прилагане на технологии, които считаме за основополагащи за бъдещите поколения. Центърът се изгради в специално отделено единно пространство,  което бе ремонтирано по проекта и обзаведено с модулни мебели.   Екип от експерти разработи архитектурно-пространственото разпределение и концепция за дизайна на центъра съобразена с насоките за физическа среда.

Със спечелването на проекта се осигури подходяща среда за реализиране на новите методи на преподаване. STEM центърът в училище предоставя добра възможност за интегриране на иновации. Средата ще даде увереност на учениците при работа с материали и ще подкрепи проектно-базираното обучение.

Центърът е разделен на сектори за различни групови дейности (за екипна работа, за изработване на материали, за презентиране). Пространството, заедно с технологиите и материалите в него, ще подпомага учебната програма, достъпно е за всички в училище, както и за клубни дейности. STEM центъра ще се превърне в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес, в място за среща на учениците с изследователи, специалисти и родители. Пространството, в което е изграден STEM центърът, е разположено на четвъртия  етаж от основната сграда на училището.

Главен акцент в учебното съдържание е, че то ще бъде преживяно и направено, а не само запаметено и възпроизведено. Учениците ще разработват игри за мобилни телефони, ще използваме СТЕМ комплектите на Майкрософт за учене по физика, география, биология и т.н., които свързват допълнителната електроника с наличната дигитална техника. Учениците ще решават казуси, които са предоставени от партньорите по проекта или местната училищна общност, които са реални и изискват знания от съответните изучавани предмети. След технологичното решение учениците ще бъдат стимулирани да търсят и бизнес решение, да разработят бизнес модел, подходящ за съответното решение.  Конструктивисткият подход при ученето и изработване на съдържание изисква голяма гъвкавост и творчество на учителите, което ще се гарантира през систематични обучения и наставничество/менторство от мрежата на иновативните учители (в които влизат и университетски преподаватели). Учебното съдържание ще бъде достъпно във вид на филми, светове на майнкрафт, мултимедии, игри, казуси и съпътстващи методически указания.