ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Клубове по проект „Образование за утрешния ден“ 2023/2024

https://oud.mon.bg/

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

1. Клуб „Дигитална работилница“

Общо представяне на клуб „Дигитална работилница“ – 5. клас

ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Описание: Дейност за постигане на основно ниво на владеене на дигитални компетентности у учениците, затвърждаване и надграждане на придобитите знания и умения по предмета Информационни технологии у учениците от 5 клас, мотивиране за постоянно присъствие в учебните часове и за редовно усвояване на новия учебен материал, провокиране на логическото и творческо мислене на учениците, поставяне на задачи за самостоятелно търсене и откриване на научна информация, повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили.

Цели: Повишаване на дигиталната компетентност на учениците от 5 клас, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Очаквани резултати: По високи резултати в училище и на НВО по ИТ.

Целева група: 15 ученици от 5 клас

Ръководител на клуба: Шермин Исмаил

2. „ИТ Нинджа“ с ученици от 6. и 7. клас – ръководител Хасан Хасан

3. „В света на информационните технологии“ с ученици от 6. клас – Алие Али

Клубове в ОУД през учебната 2022/2023 г.

1. „ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО С JAVASCRIPT“ с ученици от 11 клас – ръководител Шермин Исмаил

Гост лектор – Мюмюн Исмаил софтуерен инженер