Учебници

Дигитална раница – богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание
Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. Тя служи и като информационен портал за родители. Позволява им да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъпят всички учебни материали.