Седмично разписание 2023/2024 – II учебен срок

I-XII клас

Заповед за утвърждаване на седмично разписание