Ръководство на училището

Незиха Хасан Директор

Магистър по туркология

Магистър по счетоводство и анализ

Тел:036322017

e-mail : neziha_f@abv.bg

 

Здравко Караджов Помощник-директор по учебната дейност

Магистър по специалността „Физика и химия“

Втора специалност „Информатика и информационни технологии“

Тел:036322017

e-mail :zdravko_w@abv.bg