Профил на купувача

Периодични доставки на гориво за отопление на нуждите на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Джебел за отоплителен сезон 2015/2016

Описание:Доставка на течно гориво за отопление – Гозьол със съдържание на сяра – 0,001 % за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Джебел за отоплителен сезон 2015/2016

Обект на ОП:Доставки

Решение
Договор за борсово представителство
Поръчка-спецификации
Информация за сключен договор

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО – 2016

Процедура на договаряне без обявление – ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 0,001 % S ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА НУЖДИТЕ НА СОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ДЖЕБЕЛ

Обект на ОП: Доставки

РЕШЕНИЕ

Решение за откриване на процедура

Процедура на договаряне без обявление – Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление на СУ“Христо Ботев“ гр.Джебел – 2018 г.

Обект на ОП: Доставки

Решение за откриване на процедура – доставка на дизелово гориво

Заповед