Обявление за набиране на предложения за доставките на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Приложение 1