Матури и НВО 2023

Дати за матури 2023

№ РД 09 – 4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката

Сесия май – юни
♦ Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 8:30 ч.
 ♦ Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИ за ППК – 23 май 2023 г., начало 8:30 ч.

♦ Допълнителни д ържавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май – 31 май 2023 г.:

  Сесия август- септември
♦ Български език и литература – 24 август 2023г., начало 8:30 ч.
Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИ за ППК – 25 август 2023 г., начало 8:30 ч.
 ♦ Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 28 август – 1 септември 2023 г.:

Подаване на заявления от 6.02.2023- 21.02.2023г.

Национални външни оценявания

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022/2023 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

ІV клас

Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа