Заповед за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение

Заповед за стипендии

Заповед за определяне на заявители по Схема ,,Училищен плод“ и Схема ,,Училищно мляко“