Занимания по интереси през учебната 2022/2023 г.

Клуб „Волейбол“

Клуб „Денс клуб Христо Ботев“

Клуб „Втори стъпки в немския език“

Клуб „Сръчни ръце“

Клуб „Забавна математика“

Клуб „Приложна математика“

Клуб „Творя и майсторя“