Занимания по интереси

Клуб „Забавна математика“

Клуб „Сръчни ръце“

Клуб „Приятели на природата“

Клуб „Математика“