Занимания по интереси през учебната 2022/2023 г.

Клуб „Забавна математика“

Клуб „Сръчни ръце“

Клуб „Приятели на природата“

Клуб „Математика“